เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม

โพสต์27 เม.ย. 2560 21:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้ง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ  บง.73/60
Ċ
1.pdf
(34k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
27 เม.ย. 2560 21:43
Ċ
2.pdf
(31k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
27 เม.ย. 2560 21:43
Comments