เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โพสต์22 ส.ค. 2560 02:26โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 21:00 ]
เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน"ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยตรง
ในวันและเวลาราชการ สอบถาม โทร.061 9510773
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
22 ส.ค. 2560 21:00
Comments