เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์18 มิ.ย. 2560 23:32โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้ง โอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(รอบแรก)120 โรงเรียน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 
    หมายเหตุ  เฉพาะโรงเรียนที่เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน
ą
1.jpg
(206k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2560 23:32
ą
2.jpg
(205k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2560 23:32
ą
3.jpg
(205k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2560 23:32
ą
4.jpg
(69k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 มิ.ย. 2560 23:32
Comments