เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์14 ส.ค. 2560 23:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดรายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม บง.55
จำนวน 91 โรงเรียน
หมายเหตุ ส่งเบิกงบประมาณที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม 061-9510773
รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ส.ค. 2560 23:54
Comments