เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์20 ส.ค. 2560 22:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
   1. ร.ร.บ้านเบ็ญจ์โนนดู่ จำนวน 91,000 บาท
   2. ร.ร.บ้านหนองแปก จำนวน 499,600 บาท
   3. ร.ร.บ้านสมสะอาดสวนฝ้าย จำนวน 498,000 บาท
   4. ร.ร.บ้านหนองไฮ จำนวน 119,000 บาท
รายละเอียดตามแนบ ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เท่านั้น ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม โทร.061 9510773
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
20 ส.ค. 2560 22:31
Comments