เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์20 ส.ค. 2560 22:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
   1. ร.ร.บ้านกุดประทาย จำนวน 498,500 บาท
   2. ร.ร.บ้านบุ่งคำ จำนวน 499,400 บาท
   3. ร.ร.บ้านโนนหมากเดือย จำนวน 284,100 บาท
   4. ร.ร.บ้านหนองยู จำนวน 78,600 บาท
รายละเอียดตามแนบ ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยตรง ในวันและเวลาราชการ
สอบถาม โทร.061 9510773

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
20 ส.ค. 2560 22:39
Comments