เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์21 ส.ค. 2560 00:24โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ส่งเอกสารรายงานการเบิกจ่ายภายในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยตรง 
สอบถาม โทร.061 9510773 
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
21 ส.ค. 2560 00:24
Comments