เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์22 มิ.ย. 2560 23:38โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
22 มิ.ย. 2560 23:38
Comments