เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:24โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง แก้ไขเอกสาร การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารเพื่อปรับแก้ไขได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาราชการ
    หรือ โทร. 061-9510773 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
26 มิ.ย. 2560 21:24
Comments