เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์4 ก.ค. 2560 21:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง โอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (รอบ2)
    หมายเหตุ : โรงเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบ 2 นี้ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหากมีเอกสารที่จะต้องแก้ไขทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะโทรประสานทางโรงเรียนทันที
    
     ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียด ชื่้อ-สกุล , เลขบัญชี และจำนวนเงินที่ได้รับโอน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ก.ค. 2560 21:39
Comments