เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

โพสต์1 ธ.ค. 2559 01:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องโทรสาร,ถังน้ำ)
ċ
บง.24.60 รายการค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องโทรสาร,ถังน้ำ).rar
(439k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
1 ธ.ค. 2559 01:42
Comments