เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โพสต์11 ก.พ. 2562 19:14โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชครูในสังกัด ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืมราชการ ภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวัน และเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 06-1951-0773
Ċ
1.pdf
(24k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
11 ก.พ. 2562 19:16
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
11 ก.พ. 2562 19:20
Comments