เรื่ือง อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ชุด “ศาสตร์พระราชา” ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โพสต์20 ก.ย. 2562 03:24โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ