เรื่อง แจ้งดำเนินการส่งสินค้าติดตั้งงานและนำส่งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

โพสต์17 เม.ย. 2561 22:38โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
    รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 เม.ย. 2561 22:38
Comments