เรื่อง แจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ค้างชำระ

โพสต์28 พ.ย. 2560 22:02โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
    ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดำเนินการชำระค่าบริการโทรศัพท์ที่ค้างชำระและส่งสำเนาใบเสร็จดังกล่าว
ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
28 พ.ย. 2560 22:02
Comments