เรื่อง แจ้งโอนเงิน งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 (30%)

โพสต์26 ก.พ. 2561 19:58โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
26 ก.พ. 2561 19:58
Comments