เรื่อง การใช้เงินตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์1 ก.ย. 2560 01:51โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สังกัด สพป.อบ.5
    ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ติดต่อสอบถาม โทร.061-9510773
ą
1.jpg
(242k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
1 ก.ย. 2560 01:51
ą
2.jpg
(211k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
1 ก.ย. 2560 01:51
Comments