เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์6 ต.ค. 2559 23:39โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(รายละเอียดดังแนบ)
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ต.ค. 2559 23:39
Comments