เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์9 เม.ย. 2560 20:51โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

เรื่อง   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้)
ċ
10.4.60.rar
(378k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
9 เม.ย. 2560 20:51
Comments