เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โพสต์12 ธ.ค. 2560 21:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ