เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ) และบุคคลในครอบครัว

โพสต์5 ม.ค. 2564 00:39โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารประกอบ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ให้จงได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ม.ค. 2564 00:39
Comments