เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สพป.อบ.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์29 พ.ย. 2560 20:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
29 พ.ย. 2560 20:40
Comments