เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ส.ค. 60

โพสต์28 ส.ค. 2560 01:58โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน สังกัด สพป.อบ.5
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400478 สพป.อบ.5 อุบลราชธานี
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2560

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
28 ส.ค. 2560 01:58
Comments