เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์23 ม.ค. 2560 22:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
1.pdf
(35k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
23 ม.ค. 2560 22:12
Ċ
2.pdf
(38k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
23 ม.ค. 2560 22:12
Ċ
3.pdf
(48k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
23 ม.ค. 2560 22:12
Ċ
4.pdf
(56k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
23 ม.ค. 2560 22:12
Comments