เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562

โพสต์9 ส.ค. 2562 00:18โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 ส.ค. 2562 00:18
Comments