เรื่อง ส่งมอบรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์7 พ.ย. 2560 20:22โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 137 โรงเรียน