เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์8 พ.ค. 2560 01:37โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
(รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้)
ċ
8.5.60.rar
(1712k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 พ.ค. 2560 01:37
Comments