เรื่อง เอกสารส่งคืน,แก้ไข

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ให้ข้าราชการฯ รายชื่อดังแนบ ติดต่อรับเอกสาร ค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล คืนเพื่อแก้ไขตามหมายเหตุให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันและเวลาราชการ โทร.061-9510773

ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
5 ก.ค. 2562 01:40
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
5 ก.ค. 2562 01:40
ą
กลุ่มการเงิน อุบล5,
5 ก.ค. 2562 01:40
Comments