เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนที่มีอาคารชำรุดทรุดโทรมหรือประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์5 ก.พ. 2563 19:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทัพ