เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน:IC2 Type 1 และ 2

โพสต์11 มิ.ย. 2563 19:27โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
บง 83.pdf
(15646k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
11 มิ.ย. 2563 19:27
Comments