เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายการถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:18โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส่วง และบ้านท่าโพธิ์ศรี

Comments