เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

โพสต์13 ก.ค. 2563 02:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 104 โรงเรียน

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
13 ก.ค. 2563 02:43
Comments