เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

โพสต์3 ก.ย. 2563 02:19โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
3 ก.ย. 2563 02:19
Comments