เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย

โพสต์19 ก.ย. 2562 20:02โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง บ้านหนองบัว บ้านห้วยปอ และอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม