เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (ครั้งที่ 1)

โพสต์19 ก.ย. 2562 19:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
19 ก.ย. 2562 19:54
Comments