เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 21:36โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
8 ส.ค. 2562 21:36
Comments