เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์18 พ.ย. 2562 01:04โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 พ.ย. 2562 01:04
Comments