เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษาฯ เพื่อไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 20:27 ]
ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงโนนโฮมวิทยา