เรื่องอนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน 2562)

โพสต์7 ก.พ. 2562 20:27โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
7 ก.พ. 2562 20:27
Comments