เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562)

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
Scan1.PDF
(2565k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 พ.ค. 2562 20:43
Comments