เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:33โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

 

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
24 ต.ค. 2562 20:33
Comments