เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 1 เดือน) กันยายน 2563

โพสต์14 ก.ย. 2563 01:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ก.ย. 2563 01:17
Comments