เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 2 เดือน) มิถุนายน – กรกฎาคม 2563

โพสต์14 ก.ค. 2563 20:30โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ก.ค. 2563 20:30
Comments