เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน) มีนาคม – พฤษภาคม 2563

โพสต์23 มี.ค. 2563 00:55โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
23 มี.ค. 2563 00:55
Comments