เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บง.58/61

โพสต์17 เม.ย. 2561 19:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 เม.ย. 2561 19:45
Comments