เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี 2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 00:32โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 พ.ค. 2562 00:32
Comments