เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

โพสต์27 พ.ย. 2561 19:06โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ