เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

โพสต์16 ก.ย. 2562 21:28โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

 

Comments