เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ก.พ. 2563 18:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ และบ้านทุ่งเทิง
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
5 ก.พ. 2563 18:39
Comments