เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์3 ก.ย. 2563 02:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง บ้านหาดทรายคูณ บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ บ้านม่วงนาดี 

     และบ้านท่าโพธิ์ศรี

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
3 ก.ย. 2563 02:17
Comments